Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
189

ЗНО

Таблиці стародавня історія України

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Кам’яний вік Палеоліт Ранний 1 млн – 150 тис Печера, вогонь, примітивні знаряддя праці, збиральництво, полювання, стадо.
Средний 150 – 40 тис Нові знаряддя праці, домівки, здобич вогню, мова, лічення, одяг, зародження мистецтва, рід.
Поздний 40 – 11 тис Удосконалення знарядь праці, одягу, домівок, мистецтво, релігія, плем’я.
Мезоліт 11 – 9 тис Мікроліти, лук та стріли, собака, човен, розвиток релігії та мистецтва.
Неоліт

VII – IV

тис. до н. е.

Землеробство, скотарство, ткацтво, кераміка, плем’я, розвиток релігії.
Енеоліт

IV – III

тис. до н. е.

Скачать: 

зно физика 2007 с ответами

Варіант тесту з фізики

зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року

з відповідями та коментарями

Для підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

Частина І

Завдання 1– 25 з вибором правильної відповіді

1. Тіло рухається у площині хОу . Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.

А Б В Г Д

Правильна відповідь : Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Механічний рух. Система відліку.

Скачать: 

зно математика 2007 с ответами

МАТЕМАТИКА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє:

· відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

· рівень навчальних досягнень учнів;

· ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних

закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів, шкіл, ліцеїв і гімназій математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням математики.

Частина 1

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Скачать: 

ЗНО немецкий язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови ЗНО 2009

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

Aufgabe 1. Lesen Sie die Überschriften (A-H) und die Kurztexte (1-5). Entscheiden Sie: Welche Überschrift passt zu welchem Kurztext? Zu jedem Kurztext gibt es nur eine Überschrift. Kreuzen Sie Ihre Lösung auf dem Antwortbogen an. Am Anfang sehen Sie ein Beispiel (0).

0 Günter P. zerschneidet mit der Schere Stoffaffen. Teddybären verbrennt er im Ofen. Grausam? Im Gegenteil! Günter ist Testingenieur. Er prüft, ob neue Produkte für Kinder gefährlich sind. Sind giftige chemische Stoffe in dem Affenfell? Wie schnell fängt der Teddy Feuer? Gibt es Knöpfe oder andere Teile, die Kinder abreißen und verschlucken können? Nur Produkte, die diese Tests bestehen, dürfen in Deutschland in die Geschäfte.

A Ohne Test geht’s nicht

Скачать: 

ЗНО физика 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - Зt + 2t2 , де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.

А - 6 м/с

Б 5 м/с

В 6 м/с

Г 8 м/с

Б

2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.

A

Скачать: 

ЗНО украинский язык и литература 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з української мови та літератури

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Синоніми наведено в рядку

А зустрічати гостя – проводжати гостя
Б жвавий хлопчина – прудкий хлопчина
В привозити подарунки – привезені подарунки
Г будівельний кран – водопровідний кран

Б

2. Фразеологічний зворот ужито в рядку

А А мелодія лине, як дніпрова вода.
Б Людська заздрість – гірша, як слабість.
В Ішов би робити, а не байдики бити!
Г За Борисполем житом виспілим хоч які замилуються очі.

В

3. Складним є речення

А Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені.
Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.
В Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.
Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.

Скачать: 

ЗНО английский язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови 2009 року

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

Reading

Task 1. Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). There are two choices you do not need to use. Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

0 Cinda Wood
I really love working with flowers and also have loved learning Photoshop CS2 and InDesign. My first book was created just for florists, with a CD for their web sites’ images. Most people do not realize that 95% of all images online for florists belong to wire services and so the book filled a niche. I now have been creating floral cookbooks for people who are not florists with simple instructions to help the beginner.

A writes guidelines for newbies

Скачать: 

ЗНО биология 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з біології 2009 р.

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Вимерлі організми досліджує наука ...

палеонтологія.

2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?

організмовий

3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?

Купруму

4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:
ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА
Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю ”Генетичний код”, подану на останній сторінці Вашого зошита)

гіс – арг –лей – глі – сер – цис

5.Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

осморегуляції

Скачать: 

ЗНО география 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

А відкрито Антарктиду
Б з'явилися перші географічні карти
В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі
Г європейці дізналися про нову частину світу

Г

2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є ...

А притягання Місяця та Сонця.
Б нерівномірний річковий стік.
В нерівномірне нагрівання земної поверхні.
Г нахил земної осі до площини орбіти.

А

3. У якій із точок, що позначені на карті, Сонце знаходиться в зеніті ополудні 23 вересня?

Б

Скачать: 

ЗНО химия 2009 с ответами

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

A

2. Визначте формулу складної речовини.

A Al

Б N2

В O3

Г SO3

Г

Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - ЗНО