Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
189

ЗНО

ЗНО история Украины 2010 2 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з історії України 2010 року - II сесія

Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО, підручникам і посібникам, затвердженим МОН України
Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це
А гуни.
Б скіфи.
В сармати.
Г кіммерійці.
Відповідність програмі: Стародавня історія України. Кочовики за раннього залізного віку.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 20.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 29–31.
У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич
А ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії.
Б регламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки».
В установив формальну зверхність Києва над племінними союзами.
Г запровадив удільно-вотчинний устрій держави.
Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньо та зовнішньополітична діяльність князя Володимира Великого.
Скачать: 

ЗНО биология 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з біології

Зміст завдання Посилання на підручники
Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для отримання антибіотиків і вітамінів, це –
А клітинна інженерія.
Б мікробіологічний синтез.
В генна інженерія.
Г біохімічний синтез.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, 2006 § 22
Уявіть, що на одяг потрапила крапля олії. Розчин якої речовини можна використати для її виведення?
А йоду
Б цукру
В бензолу
Г оцтової кислоти
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 § 3, Л.Р.№ 1
Основною речовиною у складі копит і рогів копитних тварин є
А сполука Кальцію.
Б кератин.
В фібрин.
Г сполука Стронцію.
Скачать: 

ЗНО испанский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з іспанської мови

Відповідіназавданнятесту
Comprension de lectura

TAREA 1
Relacione cada uno de los textos (1-5) con su titulo (A-H). Tenga en cuenta que TRES titulos NO corresponden al contenido de ningun texto. Marque la opcion elegida en la Hoja de Respuestas (forma A).

1 - (La playa de Madrid se queda seca)
No es un espejismo. En medio del desierto hay una sombrilla. Tres mujeres en banador juegan debajo a las cartas. Unos pasos mas y se alcanza la cima del cerro de arena. Edgard, un trabajador ecuatoriano, lo escala y anuncia a sus hijos: “Hasta aqui llegaba el ano pasado el agua”. Es el pantano de San Juan, o lo que queda de el este caluroso verano en que las aguas se han retirado para regar los campos de patatas de Toledo y dar de beber a los habitantes del centro peninsular.

2 - (Donde estrenar casa el proximo verano)

Скачать: 

ЗНО география 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з географії

Зміст завдання Посилання на підручники, атласи
Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі
А Ніколай Копернік.
Б Дмитро Менделєєв.
В Фернан Магеллан.
Г Гійом Боплан.
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §4
На якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів?
А Скандинавський
Б Кримський
В Лабрадор
Г Сомалі
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §34
Наша планета. Атлас для 6кл.-К.:ІПТ, 2003, 2004.-ст.3, 14-15

Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, є правильною?

Скачать: 

ЗНО физика 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з фізики

Зміст завдання Посилання на підручники
Камінь, який кинули з вікна другого поверху з висоти 4 м, впав на поверхню землі на відстані 3 м від стіни будинку. Визначте модуль переміщення каменя.
А - 3м
Б - 4м
В - 5м
Г - 7м
Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – § 2, 3.
Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 9 кл. серед. загальноосв. шк. – К.: Освіта, 2002. – Ч. 1. – § 21.
На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості x? автомобіля від часу t при прямолінійному русі. Визначте інтервал часу, коли модуль прискорення є мінімальним.
А від 0 до 10 с
Б від 10 с до 20 с
В від 20 с до 30 с
Г від 30 с до 40 с
Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – § 9-12.
Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 9 кл. серед. загальноосв. шк. – К.: Освіта, 2002. – Ч. 1. – § 27, 30-31.
Скачать: 

ЗНО химия 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України
Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони.
А 6
Б 20
В 13
Г 16
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20
Зміст завдання: Визначте число нейтронів в ядрі атома 80 Вr.
А 45
Б 44
В 43
Г 42
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.25-29
Зміст завдання: Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.
А 1s2 2s2
Б 1s2 2s22 p1
В 1s2 2s2 2p2
Г 1s2 2s2 2p3
Скачать: 

ЗНО история Украины 2010 1 сессия с ответами.

Відповіді на ЗНО з історії України 2010 року - I сесія

На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?
А палеоліту
Б мезоліту
В неоліту
Г енеоліту
Відповідність програмі: Стародавня історія України.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 10.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 13.
Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VІІ – VІ ст. до н. е.?
А воєнно-стратегічні
Б суспільно-політичні
В культурно-ідеологічні
Г соціально-економічні
Відповідність програмі: Стародавня історія України. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму.
Відповідність підручникам: Лях Р.Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 28 – 29.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 41 – 42.
Скачать: 

ЗНО английский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з англійської мови

Зміст тестового завдання Відповідність Програмі ЗНО з англійської мови.

Reading

You’re Amazing, So Make Sure People Know It

Розуміти зміст прочитаного, знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру.

10 Ways to Improve Your Memory

Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання в автентичних текстах різнопланового характеру; виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо.

Watching the Detectives

Переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

100 Years Old and Still Doing Her Bit for Others

Скачать: 

ЗНО украинский язык 2010 3 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року - III сесія

Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО 2010 року, підручникам і посібникам, затвердженим МОН України
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7.
(1) У моїй батьківщині на/світанні колишуться польовими доріжками навантажені хлібом вози. (2) Удосвіта часом кукурікають півні, вечорами линуть до/гори сині димочки. (3) У моїй батьківщині осінь по/тихеньку ступає в червоних чобітках заквітчана в соняшники й китиці винограду. (4) Вечірні тумани заступають хороводи русалок, і зорі, на диво, сяють близько над землею, що/б можна було говорити до них. (5) У моїй батьківщині сонце ходить босоніж, підперезане бабиним літом, з червоною калиною в русявому волоссі.
1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А колишуться вози
Б кукурікають півні
В осінь ступає
Г зорі сяють
Лексика. Пряме та переносне значення слова
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – С. 208.
2. Фразеологізмом є вислів
Скачать: 

ЗНО украинский язык 2010 2 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року - I сесія

Умова завдання та правильна відповідь

Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - ЗНО