Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
189

ЗНО

зно химия 2007 с ответами

ХІМІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:

• відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

• рівень навчальних досягнень учнів;

• ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів

до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:

А невеликі цілі числа;

Б добутки цілих чисел;

В кількості цих газів;

Скачать: 

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 2 частина

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІ частина)

11. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання.

Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.
До заяви вступник додає:

Скачать: 

Болонський процес в Україні

Інтеграція Болонського процесу в систему освіти України принесла безліч змін. Перше і найголовніше - впровадження незалежного тестування для школярів, а також спрощення системи рівнів випускників вузів. Але це тільки ті зміни, які видно для всіх. Насправді Болонський процес змінює дуже багато чого в українській освіті.

Скачать: 

Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні

1. Загальні положення

2. Процедури ЗНО та зарахування до ВНЗ, що підлягають громадському контролю

3. Організація громадського контролю

· координує діяльність усіх громадських спостерігачів за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ;

· розглядає звернення громадських спостерігачів, повідомлення засобів масової інформації щодо порушень порядку ЗНО та зарахування до ВНЗ;

· аналізує хід і результати проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ.

Скачать: 

ЗНО украинский язык и литература 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з української мови і літератури 2008 року

Частина 1
Українська мова

1. Антоніми вжито в прислів'ї
А. Добро далеко розходиться, а зло ще далі.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2005. - С. 219.

2. Фразеологічний зворот ужито в реченні
Б. Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2005. - С. 234.

3. Простим є речення
А. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. - К.: Освіта, 2002. - С. 10.

4. Числівник є в реченні
В. Дуб уже ріс кількадесят років.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2006. - С. 226-229.

Прочитайте текст і виконайте завдання 5-7.

Скачать: 

ЗНО биология 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з біології 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України
1 Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється вільний обмін спадковою інформацією між різними представниками певного виду та передача її нащадкам: популяційно-видовому Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 7 – 8
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 24
2 Укажіть групу елементів (Йод, Купрум, Цинк та інші), вміст яких у клітині незначний: мікроелементи Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 13-14
3
Скачать: 

ЗНО география 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з географії 2008 року (додаткова сесія)

1 Визначте, що вивчає наука географія
Відповідь: природу земної поверхні, розміщення населення і господарства
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 1
2 Укажіть, в якій із вказаних на меридіані 30 сх. д. точок, позначених на карті буквами, сонце зійде 20 грудня найраніше за всесвітнім часом
Відповідь: T
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §5, 34
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §2
3 Знайдіть неправильне твердження щодо призначення приладу, який визначає параметри географічних явищ чи об’єктів.
Відповідь: гігрометром вимірюють атмосферний тиск
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005.– 319с. §29,30
4
Скачать: 

ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України
1 Зміст завдання: Виберіть формулювання закону Авогадро:
Правильна відповідь: « в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул»;
Відповідність програмі: закон Авогадро
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.93.
2 Зміст завдання: Визначте склад молекули простої речовини
Правильна відповідь: Н2
Відповідність програмі: прості й складні речовини
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.
3 Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Нітрогену однакова:
Правильна відповідь: HNO3; N2O5; NaNO3;
Відповідність програмі: ступінь окиснення
Скачать: 

ЗНО экономика 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з економіки 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) Міністерством освіти і науки України, нормативно-правовим актам
1 Визначте, що є колективною потребою Потреба кожного учасника хору в перемозі на конкурсі хорових колективів Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев’юк. – К.: Навчальна книга, 2005.- С.20.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.25.
2 Визначте головну мету виробництва Створення споживчих благ Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.44.
3 Укажіть, як називається процес переходу приватної власності в державну
Скачать: 

ЗНО украинский язык и литература 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з української мови і літератури 2008 року (додаткова сесія)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
(Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти 26 червня 2008 року)
Українська мова

Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
1. Завдання: Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні
Відповідь: Як хороше, коли в осінній млі летять ширококрилі журавлі.

2. Завдання: Фразеологічний зворот ужито в реченні
Відповідь: Поет не той, у кого тільки й духу, що вниз пливти за течією.

3. Завдання: Простим є речення
Відповідь: Уже в садках наливаються свіжим соком яблука, груші та вишні.

4. Завдання: Немає частки в рядку
Відповідь: Буквар – не тільки букви, а й мова.

Прочитайте текст і виконайте завдання 5–7.

Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - ЗНО