Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
189

ЗНО

ЗНО экономика 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з економіки 2008 року

Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдань підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) МОН України
1 Укажіть характеристику людських потреб Безмежність Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.5.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.27.
2 Визначте, що не є засобами праці Сировина, матеріали Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.37.
3 Укажіть, у чому полягає сутність роздержавлення Ліквідація монополії держави на власність
Скачать: 

ЗНО история Украины 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з історії України 2008 року

1 Зміст завдання: Які заняття людей були основою ведення привласнюючого господарства?
Правильна відповідь: мисливство, збиральництво, рибальство
Відповідність програмі: Заняття та початки духовного життя людини в епоху палеоліту й мезоліту
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 7–8, 12.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 7–14, 19.
2 Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Проникнення сарматів в степи Північного Причорномор’я на межі III–ІІ ст. до н. е. супрово-джувалося витісненням скіфів:
1) у межиріччя Дону та Кубані;
2) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів.
Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильний
Відповідність програмі: Ранній залізний вік. Скіфи. Сармати
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 25.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 37–39.
Скачать: 

ЗНО история Украины с древнейших времен до начала 21 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з історії України від найдавніших часів до початку ХХІ століття

Скачать: 

ЗНО история Украины 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з історії України 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України
1 Зміст завдання: На який історико-археологічний період припадає панування скіфських племен в степах Північного Причорномор’я?
Правильна відповідь: ранній залізний вік
Відповідність програмі: Ранній залізний вік. Скіфи
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 22–25;
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 33–38.
2 Зміст завдання: Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володимира Великого?
1. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла ...»
Скачать: 

ЗНО всемирная история 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування із всесвітньої історії 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з всесвітньої історії зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. Відповідність завдання підручникам та посібникам
1 Зміст завдання: Укажіть історичну епоху, коли людина розпочала обробляти землю:
Правильна відповідь: неоліт.
Відповідність програмі: Формування цивілізації
Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. К.: Пед. Преса,–2006, с. 30; Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с. 33-35.
2 Зміст завдання: У який період історії Стародавнього Єгипту Аменхотепом IV була здійснена релігійна реформа?
Правильна відповідь: Нового царства
Відповідність програмі: Культура та релігія в Стародавньому Єгипті
Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с. 62-63;
Скачать: 

зно история 2007 с ответами

ТЕСТ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 2007 РОКУ

Зміст завдання

Правильна відповідь

Відповідність програмі

Відповідність підручникам затвердженим МОН

1

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва:

А Тіра;

Б Херсонес;

В Ольвія;

Г Фанагорія.

В

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 28.

2

Завдання на карті.

На карті позначена територія Київської Русі за часів правління:

Скачать: 

ЗНО биология 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з біології 2008 року

№п/п Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність підручникам
1 Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи: біогеоценотичному Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 7-8
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А., Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 24
2 Укажіть хімічний елемент, йони якого стимулюють дію ферментів: Магній Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 13-14
3 Укажіть, за рахунок яких зв’язків стабілізується вторинна структура білка: водневих
Скачать: 

зно биология 2007 с ответами

БІОЛОГІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти

1. Позначте рівень організації живого, на якому сучасна біологія вивчає зміни

концентрації СО 2 в атмосфері, пов’язані з господарською діяльністю людини:

А молекулярний;

Б організменний;

В популяційний;

Г біосферний.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, екосистемний, біосферний

2. Позначте, схема ділянки молекули якої

з кислот наведена на рисунку:

А АТФ;

Б АДФ;

В ДНК;

Г РНК.

Правильна відповідь В

Скачать: 

ЗНО география 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з географії 2008 року

Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

Скачать: 

ЗНО химия 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р. Відповідність завдання підручникам,
1 Зміст завдання:Виберіть формулювання закону сталості складу речовин:
Правильна відповідь: «якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження і способів добування».
Відповідність програмі: сталість складу речовин
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.45.
2 Зміст завданн: Визначте формулу складної речовини:
Правильна відповідь: Н2О
Відповідність програмі: прості й складні речовини
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.
3 Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:
Правильна відповідь: H2SO4; SO3; Na2SO4.
Відповідність програмі: ступінь окиснення
Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - ЗНО