Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
187

ЗНО

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 3 частина

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІІ частина)

21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами за фаховими вступними випробуваннями.

22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:

Скачать: 

ЗНО математика 2010 сессия 2

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ ОСНОВНА СЕСІЯ № 2

1. Обчисліть 10012 −9992 .

Відповідь : 4000.

2. На рисунку зображено ромб АВСD . Знайдіть градусну міру кута АBС , якщо ∠CAD =25° .

Відповідь : 130°.

3. Перед Новим роком у магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800 грн ?

Відповідь : 1530 грн .

4. Обчисліть .

Відповідь : .

5. Спростіть вираз (a 6 )4 :a 2 , де a ≠ 0.

Відповідь : a 22 .

6. На рисунку зображено розгортку многогранника. Визначте кількість його ребер.

Відповідь : 12.

7. Обчисліть sin 210o .

Відповідь : − .

Скачать: 

ЗНО математика 2010 сессия 1

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ ОСНОВНА СЕСІЯ № 1

1. Розв’яжіть нерівність 10 3− x >4 .

Відповідь : (−∞; 2).

2. Обчисліть .

Відповідь : .

3. За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5% від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 000 грн ?

Відповідь : 160 грн .

r

4. На рисунку зображено вектор а . Який із наведених векторів дорівнює

2 r вектору − а ?

3

Відповідь :

b 2 ⋅b 10

5. Спростіть вираз , де b ≠0.

4

b

Відповідь : b 8 .

Скачать: 

ЗНО математика 2007

МАТЕМАТИКА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє:

відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

рівень навчальних досягнень учнів;

ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів, шкіл, ліцеїв і гімназій математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням математики.

Частина 1

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Розташуйте у порядку спадання числа 5 ; 2log2 5 ; .

Скачать: 

ЗНО математика 2006

Зошит номер Міністерство освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти

МАТЕМАТИКА

ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ

Час виконання – 135 хвилин

Екзаменаційний тест складається з трьох частин, у яких представлено 38 завдань різної форми. Відповіді на завдання Частини 1 та Частини 2 Ви повинні перенести в бланк А . Розв’язання завдань Частини 3 необхідно записати у бланку Б . Правила виконання завдань вказано на початку кожної форми завдань.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання й правила його виконання.

2. Використовуйте як чернетку місця, відведені у тестовому зошиті.

3. Намагайтеся відповісти на всі тестові завдання.

Скачать: 

ЗНО математика 2008 с ответами

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

(Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти

29 квітня 2008 року)

Частина 1

Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі.

Відповідь:3

Бевз Г.П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. ─ К.: Генеза, 2006 ─ С. 15.

2. Завдання: Визначте кількість усіх дробів із знаменником 28, які більші за , але менші від .

Відповідь:чотири

Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Х.: Гімназія, 2006 ─ С. 51.

Скачать: 

ЗНО математика 2009 с ответами

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 2009 РОКУ

(відповіді до завдань тесту)

1. Спростіть вираз 3x +12 . x 2 −16

3

Відповідь : .

x − 4

2. У трикутнику АВС : ∠А =65°, ВD – бісектриса кута В (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута ВCA , якщо ∠AВD =35°.

Відповідь : 45°.

3 128

3. Обчисліть .

3 2

Відповідь : 4.

4. Яка з поданих нижче послідовностей є арифметичною прогресією?

Відповідь : 3; 7; 11; 15.

Скачать: 

ЗНО Українська мова 2009-2010

ЧАСТИНА 1 УкрАїНСькА мовА

Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише оДНА ПрАвИЛьНА. виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А !

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному вжитку замінене іншим

А булава, пірнач, бекет Б курінний, сотник, хоругва в рать, глаголити, воліти Г очіпок, свита, жупан

2. Слово з нульовим закінченням

А можливо Б пюре в вересень Г вгору

3. Рядок займенників одного розряду

А цей, комусь, того Б щось, будь-чому, абиякого в який, чиїм, ніякого Г тебе, вами, тим

4. Залежне слово стоїть перед головним у словосполученні

Скачать: 

Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНО

Учасники зовнішнього оцінювання мають право на апеляцію щодо:

1. Результатів тестування.

Розгляд таких апеляційних звернень здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. Предметом розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування є:
- встановлення об’єктивності оцінювання відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання на тестові завдання відкритого типу;
- перевірка правильності визначення результату учасника тестування під час автоматизованої обробки бланків відповідей і його персоналізації.

Скачать: 

Як подати апеляцію на результати ЗНО

?

Результати зовнішнього тестування важливі для абітурієнтів, оскільки від кількості набраних балів залежить їх вступ до ВНЗ України. Тому, якщо учасник ЗНО має сумніви щодо того, наскільки правильно та об’єктивно було оцінено його знання, йому варто подати апеляційну заяву щодо результатів тестування з певного предмету.

В історії зовнішнього незалежного тестування вже були випадки, коли апеляційна комісія, розглянувши заяви учасників ЗНО, приймала рішення про зміну кількості балів. Для цього члени комісії ще раз переглядали роботи, перераховували бали, контролювали, чи вірно відскановано і внесено до бази всі відповіді.

Зверталася увага на те, наскільки акуратно учасник зовнішнього незалежного тестування заповнив бланки з тестовими завданнями, що дуже важливо для розпізнавання відповідей.

В одному випадку апеляційна комісія додала бали, оскільки було виявлено, що під час перевірки був застосований інший ключ правильних відповідей. В Іншому – зменшила, оскільки абітурієнт написав відповіді настільки нерозбірливо, що деякі з відповідей були розпізнані невірно і програма зарахувала їх як правильні.

Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - ЗНО