Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
309

ЗНО математика 2006

ФайлРазмер
PDF icon bestreferat-376976.pdf280.89 KB

Зошит номер Міністерство освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти

МАТЕМАТИКА

ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ

Час виконання – 135 хвилин

Екзаменаційний тест складається з трьох частин, у яких представлено 38 завдань різної форми. Відповіді на завдання Частини 1 та Частини 2 Ви повинні перенести в бланк А . Розв’язання завдань Частини 3 необхідно записати у бланку Б . Правила виконання завдань вказано на початку кожної форми завдань.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання й правила його виконання.

2. Використовуйте як чернетку місця, відведені у тестовому зошиті.

3. Намагайтеся відповісти на всі тестові завдання.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б

1. До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2. Відповіді вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо кожної форми завдань.

3. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у бланку А – це ПОМИЛКА!

4. Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете її виправити у відведеному місці на бланку А .

5. Виконавши завдання Частини 3, запишіть їх на бланку Б .

6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А , та розв’язання завдань Частини 3.

7. Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А .

Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку зошита й кількість сторінок. Їх має бути 24.

Зичимо Вам успіху!

Частина 1

Завдання 1 20 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку А.

1. Обчисліть 1255 32 −5.

А 11 5

Б 10 2 − 5

В 9

Г 9 5

Д 10 4000 −

5

2. Якщо 1 = 11 , то c = a b c

ab

А ab

ab

Б ba

В ab

1 1

Гa b

ab

Д

ab

3. Знайдіть вираз, тотожно рівний даному виразу

x 4 + x

3

x −1.

А

Б

В

Г

Д

(x +1)2 (x 2 + x +1)

(x 2 x +1)(x −1)2

(x −1)3 (x +1)

(x −1)(x +1)3

(x 2 −1)(x 2 + x +1)

4. Розв’яжіть нерівність a 2 > a .

А (1;+∞)

Б (0; 1)

В (−∞; 0)

Г (−∞; 0)Υ(1;+∞)

Д (−∞; 1)

5. З-поміж наведених графіків укажіть графік функції y =− x + 3 .

А

Б

В

Г

Д

y 3

x

–3

3 x

3

x

–3

y

x

–3

–3

y

3

6. Товар подешевшав на 20%. На скільки відсотків більше можна купити товару за ту ж саму суму грошей?

1

А %

5

1

Б %

4

В 10%

Г 20%

Д 25%

7. Обчисліть значення виразу log5 49 + 2log5 5 .

7

А 0

Б 1

В 2

Г 4

Д 25

8. Розв’яжіть рівняння sin (3x ) = 1 .

2

А

Б

В

Г

Д

Z

Z

(−1)k

Z

Z

Z

9. Знайдіть множину значень функції f (x ) = (sin x + cos x )2 .

А [1; 2]

Б [0; 2]

В [−

2 ]

Г [0; 1]

Д інша відповідь

10. Задано рівняння:

log2 x − log2 (x − 2)=1, (1) cos x =1− 3, (2) x + 2 =−3, (3)

sin(x +) = −π. (4)

Укажіть рівняння, яке НЕ МАЄ коренів на множині дійсних чисел.

А (1) і (4)

Б (2) і (3)

В (1) і (2)

Г (3) і (4)

Д інша відповідь

11. На рисунку зображено графік функції y = f ( )x і дотичну до нього в точці з абсцисою x 0 .

Знайдіть значення f ′(x 0 ).

А −2

Б −1

В 0

Г 1

Д 2

12. Обчисліть значення виразу sinα+sinβ, якщо α−β=180ο .

А 1

1

Б 2

В 0

1

Г –

2

Д інша відповідь

13. Розв’яжіть нерівність log1 3⋅log4 x > 0.

4

А (1;+∞)

Б (0; 4)

В (0; 1)

Г (4;+∞)

Д (−∞; 1)

14. Укажіть непарну функцію.

А y = x 2 −4

Б y = −x 2

В y =x 3 −1

Г y =

x −2

Д y = x 3 x

15. Знайдіть область визначення функції y = x x + 2 .

2 −1

А [− 2; 0) (Υ 0; +∞)

Б [− 2; +∞)

В (− 2; 0)Υ(0;+∞)

Г (−∞; − 2]

Д x ≠1

16. Власник банкоматної картки забув останні дві цифри свого PIN-коду, але пам’ятає, що вони різні. Знайдіть імовірність того, що з першої спроби він отримає доступ до системи.

1

А

2

1

Б

25

1

В

50

1

Г 90

1

Д

100

17. Прямі m і n паралельні. Обчисліть величину кута х , зображеного на рисунку.

А 40º

Б 45º

В 50º

Г 80º

Д 140º

A 18. У прямокутнику ABCD прямі m і n проходять через точку перетину діагоналей. Площа фігури, що складається з трьох зафарбованих трикутників, дорівнює 12 см2 . Обчисліть площу прямокутника ABCD .

D

А 24 см2

Б 30 см2

В 36 см2

Г 42 см2

Д 48 см2

19. Ортогональною проекцією відрізка з кінцями у точках А (−1; 0; 5) і В (−1; 0; 8) на координатну площину xy є:

А

Б

В

Г

Д

пряма

промінь

відрізок

точка

фігура, що відрізняється від перелічених

20. Знайдіть об’єм тіла, утвореного обертанням куба навколо свого ребра, довжина якого а .

А 4а 3

Б πа 3

Ва 3

Га 3

Д (2 + 2 2 ) πа 2

Частина 2

Розв’яжіть завдання 21 36. Запишіть відповідь у зошит і перенесіть її до бланка А.

x 2 + 2x − 3

21. Укажіть найменше ціле число, яке є розв’язком нерівності < 0 . x + 2

Відповідь: _ -1 _________________

22. Обчисліть суму перших 20 членів арифметичної прогресії, якщо її перший член дорівнює 2, а сьомий – 20.

Відповідь: _610 _________________

23. Обчисліть значення виразу 53 + 2 9 .

8− 11 13 + 11 13 + 2

Відповідь: _10 _________________

24. (Задача Л.Пізанського, XII-XIII ст.)

Дві вежі, одна з яких 40 футів, а друга – 30 футів заввишки, розташовано на відстані 50 футів одна від одної. До криниці, що знаходиться між ними, одночасно з обох веж злетіло по пташці. Рухаючись з однаковою швидкістю, вони прилетіли до криниці одночасно. Знайдіть відстань від криниці до найближчої вежі (у футах) .

Відповідь: _18 ___________ футів .

25. Обчисліть значення виразу sin 2α, якщо ctgα= − .

Відповідь запишіть ДЕСЯТКОВИМ ДРОБОМ.

Відповідь: _-0,8 _________________

26. Розв’яжіть рівняння x 2 x − 6 = − 2x .

Якщо рівняння має один корінь, запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, запишіть у відповідь їх добуток.

Відповідь: _-3 _________________

⎧⎪2x ⋅3y = 24,

27. Розв’яжіть систему рівнянь ⎨ y x Запишіть у відповідь СУМУ x 0 + y 0 , ⎪⎩2 3 = 54.

якщо пара (x 0 ; y 0 ) є розв’язком системи рівнянь.

Відповідь: _4 _________________

28. Обчисліть 1 ⋅9log3 14 + 0,5 .

25

Відповідь запишіть ДЕСЯТКОВИМ ДРОБОМ.

Відповідь: _1,68 _________________

29. Відрізок 12 см завдовжки поділили на дві частини так, що сума площ квадратів, побудованих на цих частинах, стала найменшою. Обчисліть суму площ квадратів.

Відповідь: _72 _________________


30.


Річка тече лугом і двічі перетинає шосе, утворюючи криву y = 3x x 2 . Яка площа лугу між шосе та річкою, якщо вважати, що лінія шосе збігається з віссю OX (див. рис.)?

Одиниця довжини – 1 км.

Відповідь: _4,5 ______________ км 2

річка

⎧⎪x 2 + y 2 = a 2 ,


31. Знайдіть НАЙМЕНШЕ значення параметра а , при якому система ⎨ 2 2 ⎪⎩(x − 7) + y =1

має єдиний розв’язок.

Відповідь: _-8 _________________

32. На рисунку зображено графік функції f (x ) = x 4 x 2 + bx + c .

Визначте знаки параметрів b і c .

У відповіді вкажіть номер правильного варіанта з наведених нижче.

b > 0, ⎧b > 0, ⎧b < 0, ⎧b < 0,

1. ⎨ 2. ⎨ 3. ⎨ 4. ⎨

c > 0. ⎩c < 0. ⎩c > 0. ⎩c < 0.

Відповідь: _3 _________________

⎧ ⎛π ⎞ 8

33. Розв’яжіть систему рівнянь ⎪ ⎨cos⎜2 (2x + 5) ⎟=1+(y −1) ,

4sinπy = 4x 2 + 4x + 5.

⎪⎩ 2

Запишіть у відповідь ДОБУТОК x 0y 0 , якщо пара (x 0 ; y 0 ) є розв’язком системи рівнянь.

Відповідь: _-0,5 _________________

34. Обчисліть скалярний добуток векторів, зображених на рисунку.

Відповідь: _18 _________________

35. Укажіть номер фужера, у який можна налити НАЙБІЛЬШЕ рідини.

1

2

3

Відповідь: _3 _________________

36. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см. Апофема утворює з площиною основи кут 60º. Обчисліть площу бічної поверхні піраміди (у см2 ).

Відповідь: _24 ____________ см2

Частина 3

Розв’язання завдань 37 38 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні логічні дії та пояснення, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань схемами, графіками, таблицями.

УВАГА! Розв’язання завдань 37 38 запишіть у бланку Б.

37. Основою прямого паралелепіпеда є квадрат ABCD зі стороною 3 см. Бічне ребро AA 1 дорівнює 4 см. Знайдіть площу перерізу паралелепіпеда площиною, що проходить через вершину А перпендикулярно до прямої BA 1см 2 ).

ЧЕРНЕТКА

ЧЕРНЕТКА

38. Розв’яжіть рівняння 2 (tg2x + ctg2x + 2)+ a 2 = 3a (tgx + ctgx ), якщо x π n , де nZ .

ЧЕРНЕТКА

ЧЕРНЕТКА

ЧЕРНЕТКА

УВАГА! Розв’язання завдань 37 38 запишіть у бланку Б.

Кінець тестового зошита