Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
364

ЗНО математика 2008 с ответами

ФайлРазмер
PDF icon bestreferat-376473.pdf245.83 KB

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

(Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти

29 квітня 2008 року)

Частина 1

Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі.

Відповідь:3

Бевз Г.П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. ─ К.: Генеза, 2006 ─ С. 15.

2. Завдання: Визначте кількість усіх дробів із знаменником 28, які більші за , але менші від .

Відповідь:чотири

Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Х.: Гімназія, 2006 ─ С. 51.

3. Завдання: Під час закладання нового парку 25% його площі відвели під посадку кленів, 50% площі, що залишилася, ⎯ під посадку дубів, а решту площі ⎯ під газони. Вкажіть, на якій із діаграм правильно показано розподіл посадок.

Відповідь :

Янченко Галина, Кравчук Василь. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Тернопіль: Підручники і посібники, 2006 ─ С.149

х 2 + 64

4. Завдання: Розв’яжіть нерівність > 0. х −5

Відповідь:(5; +∞)

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл.загальноосвіт. навч. закладів. ─ К.: Освіта, 2006 ─ С. 21.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2003. − С. 362.

GMm

5. Завдання: ЯкщоF= і R> 0 , то R =

Відповідь:

Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. ─ К.: Освіта, 2004 ─ С. 55.

6. Завдання: В уривку художнього твору 47 слів мають різну кількість букв. Укажіть моду (мода − це те значення випадкової величини, яке зустрічається найчастіше) даного розподілу за допомогою зображеного на рисунку полігона частот.

Відповідь: 5

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 329.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2006. − С. 92.

7. Завдання: Укажіть правильну нерівність, якщо a =5 2 ; b =7 ; c = 51.

Відповідь: b a c< <

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004 – С.262.

8. Завдання: Знайдіть значення виразу cos4 −sin4 .

Відповідь:

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 96.

9. Завдання: Знайдіть найменший додатний період функції у = 2ctg (3 )x .

Відповідь:

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 48.

10. Завдання: На рисунку зображено точку, через яку проходить графік функції y = f x ( ) .

Укажіть функцію f ( )x .

Відповідь:f x( ) = 3x

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.18.

11. Завдання: Розв’яжіть рівняння sin x − 3cos x = 0.

Відповідь: n n, Z

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.173.

12. Завдання: Обчисліть loga ab , якщо loga b = 7 .

Відповідь: 4

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С.224.

13. Завдання: Укажіть, скільки можна скласти різних правильних дробів, чисельниками і знаменниками яких є числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Відповідь: 28

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.183.

14. Завдання: Розв’яжіть нерівність log0,5 5 < log0,5 x .

Відповідь:(0; 5)

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 234 с.

15. Завдання: Укажіть корінь рівняння х 2 − 6х = 9, який належить проміжку (− 2; 1].

Відповідь:3−3 2

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.5.

16. Завдання: Розв’яжіть рівняння: 3x =.

Відповідь: x =−0,5

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.338.

17. Завдання: Укажіть область значень функції у = х 2 + 9 − 6.

Відповідь: [− +3; ∞).

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − §1.

18. Завдання: На рисунку зображено графіки функцій g x ( ) = 4 − x і f x ( ) =

Укажіть проміжок, на якому виконується нерівність f x ( ) ≤ g x ( ).

Відповідь : [−8; 0].

19. Завдання: На рисунку зображено графік функції y = f x ( ) . Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури.

0 1

Відповідь : f x dx ( ) −∫ f x dx ( )

−1 0

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С. 143. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 209.

9+ −а 2 6а

20. Завдання: Знайдіть значення виразу , якщо а = 2,5. а −3

Відповідь: −1

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.139.

21. Завдання: Тіло рухається прямолінійно за законом s t ( ) = t 3 − 2t 2 + 4t (час t

вимірюється в секундах, шлях s ─ в метрах). Визначте прискорення його руху в момент t =10 .c

Відповідь:36 м /c2

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.138-139.

22. Завдання: У трикутнику АВСА = 59°, ∠В= 62° . Із вершин цих кутів проведено висоти, що перетинаються в точці О . Визначте величину кута АОВ .

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.-К.: Школяр, 2004. – С.53

23. Завдання: Сторони трикутника, одна з яких на 8 см більша за другу, утворюють кут 120°, а довжина третьої сторони дорівнює 28 см . Знайдіть периметр трикутника.

Відповідь: 60 см .

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 7 − 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.194-195

24. Завдання: На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких ─ 3см і 6 см. Визначте об’єм цього тіла.

3

Відповідь: 108 см .

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта, 1994. – С.100

25. Завдання: У склянку циліндричної форми, наповнену водою по самі вінця, поклали металеву кульку, що дотикається до дна склянки та стінок (див. рисунок). Визначте відношення об’єму води, яка залишилась у склянці, до об’єму води, яка вилилася зі склянки.

Відповідь: 1:2

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.113, 115.

ЧАСТИНА 2

26. Завдання: Обчисліть 2 13cos(arctg ) .

Відповідь:6

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.153.

27. Обчисліть суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії, у якої b п = 5 3⋅ п .

Відповідь: 2,5

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.74.

28. Завдання: Розв’яжіть рівняння х − +5 2х 2 −14х + =13 0.

Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їх добуток .

Відповідь: −2.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.158.

29. Завдання: Маємо два водно-сольових розчини. Концентрація солі в першому розчині становить 0,25, а в другому − 0,4. На скільки більше треба взяти

кілограмів одного розчину, ніж другого, щоб отримати розчин масою 50 кілограмів, концентрація солі в якому − 0,34.

Відповідь: 10.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.94-98.

30. Завдання: У коробці 80 цукерок, з яких 44 − з чорного шоколаду, а решта − з білого. Визначте ймовірність того, що навмання взята цукерка з коробки буде з білого шоколаду.

Відповідь: 0,45.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.230.

31. Завдання: Використовуючи графік рівняння у = − −1 х 12 (див. рисунок), знайдіть

⎪⎧ x −12 + y =1,

усі значення параметра а , при яких система 2 2 має єдиний розв’язок.

⎪⎩(xa ) + y = 4

У відповідь запишіть їх суму .

Відповідь: 48.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.49.

r r r

32. Завдання: Визначте кут між векторами a і b c + у градусах , якщо відомо, що ρ ρ ρ а (2; 2), в (2; 4) і с ( 2; 6− − ) .

Відповідь: 135.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.К.: Школяр,2004. – С.143, 149

33. Завдання: На рисунку зображено розгортку конуса. Визначте відношення площі повної поверхні цього конуса до площі його бічної поверхні.

Відповідь: 1,4

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.:

Освіта,1994. – С.117.

ЧАСТИНА ІІІ

Розв’язання завдань 34-36 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні логічні дії та пояснення, спираюись на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань схемами графіками, таблицями.

34. Завдання: У правильній трикутній піраміді SABC з основою АВС бічне ребро вдвічі більше за сторону основи. Точки K і L є серединами ребер АС і ВС відповідно. Через пряму KL , паралельно до ребра , проведено площину α . Знайдіть кут ϕ між площиною α і площиною (АВС ).

Відповідь : ϕ= arccos.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.12, 50.

⎧(x +3)(x −2)


⎪≤1,

35. Завдання: Розв’яжіть систему нерівностей ⎨⎪⎩4 ≤ 0,25x 3 .

Відповідь : x ∈ − − ∪[ 3; 1) {3}.


Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.232, 308, 351.

36. Завдання: Задано функцію f ( )x = 3x 4 −4x 3 −12x 2 .

1. Знайдіть проміжки зростання та спадання функції, екстремуми функції.

2. Побудуйте ескіз графіка функції f ( )x .

3. Знайдіть кількість коренів рівняння f ( )x = a , де a R ∈ , залежно від значення параметра а.

Відповідь : 3 . Якщо a ∈ −∞ −( ; 32) рівняння не має коренів; якщо a =−32 рівняння має один корінь; якщо a ∈ − − ∪ +∞( 32; 5) (0; ) рівняння має два кореня; якщо a =−5 та при a =0 рівняння має три кореня; якщо a ∈ −( 5;0) рівняння має чотири кореня.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.112.