Яндекс.Метрика
Продай свой реферат и т.п. Продай свой реферат, курсовую Продай свой реферат, курсовую Выгодно продать одну из своих работ: реферат, курсовую, эссе и т.п. Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
220

ЗНО Українська мова 2009-2010

ФайлРазмер
PDF icon bestreferat-376117.pdf381.04 KB

ЧАСТИНА 1 УкрАїНСькА мовА

Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише оДНА ПрАвИЛьНА. виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А !

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному вжитку замінене іншим

А булава, пірнач, бекет Б курінний, сотник, хоругва в рать, глаголити, воліти Г очіпок, свита, жупан

2. Слово з нульовим закінченням

А можливо Б пюре в вересень Г вгору

3. Рядок займенників одного розряду

А цей, комусь, того Б щось, будь-чому, абиякого в який, чиїм, ніякого Г тебе, вами, тим

4. Залежне слово стоїть перед головним у словосполученні

А зненацька виринув Б загубили десь в біліє навкруги

Г сповнений ніжності

Прочитайте текст і виконайте завдання 5—7 до нього.

(1) І тоді сталося несподіване для хлопчика, для Степана і для самого Шептала. (2) Од того дотику його бридливо пересмикнуло і підняло. (3) Білий кінь шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги, біснувато стріляючи страшними, кривавими очима. (4) Цієї хвилини він був справжнім білим конем, відважним та одчайдушним, як його далекі предки. (5) Хлопчик відсахнувся, у грізнім подиві занімів Степан. (6) Шептало легко опустився на передні ноги, збив копитами пісок, перестрибнув рів і помчав через гусячу царину в лугову синь. (За В. Дроздом )

5. Прикметник, ужитий у значенні іменника, є в реченні

А першому Б третьому в четвертому Г шостому

6. Відокремлена обставина є в реченні

А другому Б третьому в п’ятому Г шостому

7. Безсполучникове складне речення

А перше Б друге в п’яте Г четверте

Завдання 8–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише оДИН ПрАвИЛьНИЙ. виберіть правильний варіант відповіді і позначте його у бланку А згідно з інструкцією.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А !

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

8. Пара слів з однаковими звуками

А дятел, дубок Б злива, льодок в клен, липа Г сіль, слива

Д тінь, тиша

9. Рядок слів, кожне з яких має омонім

А слати, мул, літній, олівець Б здаватися, лава, кришка, морквина в вити, балка, ключ, тополя

Г ласка, луг, лебідка, річка

Д вал, захід, застава, зважуватися

10. Немає помилок в похідних словах рядка

А Петербург петербуржський, Сиваш сивашський Б Прага празький, Буг бугський

в Дрогобич дрогобицький, Запоріжжя запоріжський

Г Кременчук кременчуцький, чех чешський

Д Кагарлик кагарлицький, латиш латиський

11. Всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними в рядку

А емаль, далеч, жовч Б акварель, тінь, мудрість в мазь, вісь, суміш Г мить, суть, скатерть

Д розповідь, папороть, область

12. Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, складають рядок

А найдрібніший, якнайкоротший, найменш прийнятний Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, найлегший в найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий

Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший

Д якнайшвидший, надзвичайно важливий, найбільш популярний

13. Кожен числівник змінюється за родами, числами та відмінками в рядку

А дванадцятий, тридцять четвертий, сім тисяч Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять в тридцятий, вісімдесят один, семисотий Г шістдесятий, сорок третій, сотий

Д трьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті

14. Дієслова майбутнього часу першої особи множини складають рядок

А запрошуватимемо, візьмете, зруйнуємо Б наспіваєте, розхитуємо, вирішимо в перенесемо, вигадаєте, подумаємо

Г заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо

Д звикатимемо, малюємо, увімкнемо

15. Усі дієприслівники пишуться з не окремо в рядку

А (не )зчувшись, (не)звертаючись, (не)подякувавши Б (не )дочувши, (не)довиконуючи, (не)сказавши в (не )обіцяючи, (не)вирішивши, (не)вгаваючи Г (не )визначивши, (не)змовляючись, (не)хтуючи

Д (не )дослухавши, (не)руйнуючи, (не)знаючи

16. Головне слово стоїть перед залежним у групі словосполучень

А запросив на концерт, гніздо лелеки, зовсім дорослий Б бажання жити, поставити кому, вільно дихається в зустрічають гостей, розмова наодинці, добре слово

Г обладнали кабінет, сповнений гумору, виробництво ліків

Д скосили жито, комусь із дорослих, надто яскравий

17. Односкладне речення

А Щось незбагненне і потаємне є в чарах природи. (І. Цюпа ) Б Стою по коліна в снігу зачарований. (І. Цюпа ) в Не проїде тут ніхто, не пройде. (Б. Грінченко )

Г Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий. (І. Франко )

Д То була тиха ніч чарівниця. (Леся Українка )

18. Речення зі складеним іменним присудком

А По всій Україні справжні коралі ще й тепер під назвою «доброго намиста» вважаються великою цінністю. (О. Воропай )

Б Поруч з обробкою хутра в Україні вже з давніх-давен люди вміли виробляти тканини з льону. (О. Воропай )

в Усе живе і мертве повинно зустріти Свят-вечір на своєму місці. (Р. Кобальчинська )

Г А з рідної півночі вітер поганий зовсім перестав подихати. (Чайка Дністрова ) Д Народжене й випромінюване розквітлим снігом сяйво можна порівняти з усмішкою.

( Є. Гу­цало )

19. Безособове речення

А Мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем. (Л. Костенко ) Б Були полки і зброя розмаїта. (Л. Костенко ) в З лози молодої ольшини роблять свистки. (О. Воропай )

Г Малим дітям часом набридає бути в полі. (О. Воропай )

Д Проте щось кликало сюди вогнисте створіння з гострою мордочкою й нащуленими вухами. (Є. Гу­цало )

20. Обставина, виражена інфінітивом, є в реченні

А Обрій почала огортати все густіша й густіша темрява. (О. Кониський ) Б І, наче на її очах, узявся рости горох. (Ю. Яновський ) в І зараз же довелося жінці порати подвір’я. (Ю. Яновський )

Г Жайворонки сідали відпочити на спинах лелек. (Ю. Яновський )

Д Василь Іванович боявся підвести зір на близький правий берег Дніпра. (Ю. Яновський )

21. Правильно виділено звертання в реченні

А Пісне, моя ти, підстрелена пташко, мусиш замовкнуть і ти. (І. Франко )

Б Мій брат Богдане, сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. (Л. Костенко ) в Безмежнеє поле в сніжному завою, ох, дай мені обширу й волі! (І. Франко )

Г Ще краще було б, пане Лесю під спів колядок сісти в темному куточку або грітися біля вогню в грубці і слухати казку. (О. Іваненко )

Д А що старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці? (Нар. тв. )

22. Складне речення, одна із частин якого — неповне речення

А Сонце вже сховалося, зі сходу наповзають тихі сутінки, рівно куриться димок на погоду.

Б Перед ним відслонилося море, і було воно фосфорично осяяне, мерехке, повне німого руху й трепету. (В. Шевчу­к )

в Там вогко, сіно пахне цвіллю. (Григір Тютюнник )

Г А довкіл, ні в лісі, ні на річці ані лялечки, тільки луна котиться. (Григір Тютюнник )

Д Шибки, мов у пропасниці, тремтять від ревиська моторів, і стіни так само вібрують. (Є. Гу­цало )

23. Розділове складносурядне речення

А А пісок дедалі сипучіший, і мотоцикл з льоту раз у раз шугає в нього. (О. Гончар )

Б Скинеться зрідка у воді рибина, або нічний птах залопоче у темряві крилами. (Б. Антоненко­Давидович )

в Темніли стрілки щавлю, та смачно вабила конюшина. (В. Дрозд )

Г І ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті, а в тій хатинці — він сидить, рибку стереже. (Григір Тютюнник )

Д Стовбур ледве помітно розгойдувало, а внизу під підошвами в Олеся ворушилось коріння

( Григір Тютюнник )

Завдання 24—28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФроЮ, доберіть відповідник, позначений БУквоЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А !

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24. Установіть відповідність між словами і способами їх творення

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

Спосіб словотвору­ Приклади

1 префіксальний А освітлити

2 суфіксальний Б опитати

3 префіксально-суфіксальний в лісопарковий

4 складання основ Г життєздатний

Д опік

25. Установіть відповідність між дієсловами та їх характеристиками

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

Характеристика дієслів Приклади

1 дієслово у формі наказового способу А перевірили б

2 дієслово у формі інфінітива Б переходите

3 дієслово у формі майбутнього часу в виховуватимемо 4 дієслово у формі теперішнього часу Г поплавати

Д покваптеся

26. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками

Характеристика

А

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

Приклади

речення

1 односкладне озна- А По всій Україні справжні коралі ще й течено-особове пер під назвою «доброго намиста» вважа-

2 односкладне ють великою цінністю. (О. Воропай ) неозначено- Б Стану в житті малою хвилиною, чорособове ною гілкою на тополі. (А. Малишко )

3 односкладне в За добро добром платять. (Нар. тв. ) узагальнено- Г Взимку та повесні курінь відчинено

особове з ранку до вечора і цілу ніч. (Григір Тю­

4 безособове тюнник )

Д В зів’ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? (І. Франко )

27. Установіть відповідність між сполучниками та їх видами

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

Види сполу­чників Приклади

1 причини А хоч 2 мети Б аби

3 умовний в оскільки 4 допустовий Г якби

Д проте

28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова у реченні (цифра позначає наступне слово).

Андрійко (1) обнімав вовка (2) ру­ками (3) й ногами, щоб вовкові було (4) легше .

(М. Вінграновський )

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

А іменник Б займенник в дієслово Г прислівник

Д сполучник

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише оДИН ПрАвИЛьНИЙ. виберіть правильний варіант відповіді і позначте його у бланку А згідно з інструкцією.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А !

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

культура: між щирістю і лицемірством

(1) «Життя прожити — не поле перейти». Дійсно, саме так. Тільки — мінне. І небезпека, що очікує на кожному кроці, є цілком реальною. Будь-який вибух загрожує зруйнувати найцінніше для людини — її власне «я». Чи не потреба самозахисту спричинила і виникнення складної системи норм стосунків між людьми, що у повсякденному спілкуванні звично називають «культурою».

(2) При всій своїй заплутаності і неоднозначності, засади людської поведінки чітко диференціюються.

(3) Одна їхня частина — мотиви, почуття і вчинки, щодо яких людина керується віковічними заповідями релігії.

(4) Друга частина тих рамок, що обмежують поведінку людини,— етикет.

(5) Третя частина нашої системи досить помітно переплетена з другою. Це — сила-силенна різних забобонів, умовностей, маленьких побрехеньок і більшої брехні, що й визначають поведінку особистості. Проте без них неможливе нормальне співіснування людей. Справді, якщо люди почнуть зловживати відвертістю й енергійно обстоювати власну точку зору, з безпосередньою щирістю викриваючи недоліки інших, то світ перетвориться в суцільне пекло.

(6) Ось і метушиться сучасний індивідуум, щомиті ризикуючи виявитися брутальним чи видатися фальшивим. Звичайно, можна зробити рішучий крок до ледь прихованої чи й відвертої невихованості, зрідка маскуючи її кількома загальновживаними формулами ввічливості. Такий вибір значно легший, тому що правила ввічливості треба хоча б знати для того, щоб ними керуватися. А тут нічого знати не треба, необхідно лише пройнятися надповагою до власної персони та презирством до інших — і сміливо вирушати будь-куди.

(7) Модель нашого життя, де кожен реалізовує себе в міру можливостей — транспорт. Хто причаївся, щоб його випадком не зачепили, хто готовий захищатися від усіх. І тут вже не до церемоній. Ніхто не зважатиме, ким є опонент: жінкою чи літньою людиною, інвалідом чи просто втомленим громадянином, переобтяженим вантажем. Вже ніхто не дивується, коли ініціаторами інциденту стають знервована невиплатами пенсій бабуся чи роздратований студент-безбілетник. А часом надповажний, пристойно вдягнений чоловік таке витинає не зовсім зграбній сусідці, що аж дроти над тролейбусом червоніють. Але не сподівайтеся, що хтось вступиться за жінку, присоромить кривдника: «Будьте стриманіші, ви ж мужчина».

(8) Чи ж має силу це визначення тепер, коли повальна фемінізація зачепила найважливіше в чоловіках — мужність, яка полягає в надійності, готовності бути по-справжньому сильним. Тут і повинна прийти на допомогу справжня культура поведінки.

(9) У чому ж може реалізувати себе чоловік? Більшість відповідей на це питання будуть пов’язані з матеріальним забезпеченням. Однак насправді сутність проблеми значно простіша. Самореалізація (не тільки чоловіка, а й будь-якої людини) найповніше відбувається через можливість зробити щось конкретне для когось конкретного. Сучасна реальність деформувала цю філософсько-психологічну категорію. Фрейдівська теза «все, що робить чоловік, він робить для жінки» тепер перетворилась на «чоловік робить усе, щоб нічого не робити». В кращому випадку — щоб робити щось для себе єдино коханого.

(10) Психологія міжлюдських взаємин просякнута індивідуалізмом. Тому й етикет зрештою стає на службу корисливій меті підкорення життєвих вершин. Ввічливе «підтакування» начальству — і підлеглий вже кандидат на підвищення. Кілька компліментів жінці — і чоловік одержує як мінімум симпатію, а як максимум — можливість маніпулювати нею, розвинувши значно глибше почуття. Логіка споживацького підходу до елементарної ввічливості не є новою. Ще з давніх часів поведінка, в якій більше пряника, аніж батога, перебуває на озброєнні багатьох людей, стаючи засобом успішної кар’єри.

(11) Проте, зберігаючи і захищаючи власне «я» за допомогою стратегії інтелігентного підлабузництва, чи не втрачає людина це «я» остаточно і без вороття? І якщо, за словами Ларошфуко, «лицемірство — це данина, яку порок платить доброчесності», чи ж варто підвищувати цю данину до абсурду?

(526 сл.) (За О. Єременко )

29. Яке значення мають для нормального міжособистісного спілкування загальноприйняті норми й правила поведінки?

А спрощують спілкування, роблять його більш приємним і комфортним Б дозволяють людині уберегти від руйнування почуття самоповаги в допомагають людині повніше самореалізуватись у житті

Г прикрашають спілкування, надають йому вишуканості та шляхетності

30. Яким є хід міркувань автора в абзацах (3), (4), (5)?

А виокремлення складників поняття

Б доведення поданої в попередньому абзаці тези в виклад у хронологічній послідовності Г класифікація складників поняття

31. У реченні «Справді, якщо люди почнуть зловживати відвертістю й енергійно обстоювати власну точку зору, з безпосередньою щирістю викриваючи недоліки інших» автор говорить про те, що

А люди, спілкуючись, не повинні обстоювати власну точку зору

Б щирість та відвертість заважає результативності міжперсонального спілкування в необхідною умовою нормального співіснування людей є розумний компроміс у міжособистісних взаєминах

Г викривання недоліків інших іде на шкоду успіхові людського спілкування

32. У реченні «А тут нічого знати не треба, необхідно лише пройнятися надповагою до власної персони та презирством до інших – і сміливо вирушати будь-куди» автор вдається до стилістичного засобу

А гіперболи Б антитези в іронії

Г сарказму

33. Антонім до слова фальшивий

А брутальний Б примітивний в справжній

Г відвертий

34. У реченні «Етикет стає на службу корисливій меті підкорення життєвих вершин» ідеться про

А необхідність дотримання правил етикету в службових стосунках Б знання правил етикету як важливу умову досягнення життєвої мети в поширення споживацького ставлення до правил етикету

Г користь навичок культури поведінки для досягнення успішної кар’єри

35. Правильне тлумачення вжитого у тексті слова корисливий

А який дає, приносить добрі наслідки

Б який становить ту частину цілого, що використовується за певним призначенням в який дає, приносить кому-небудь прибуток Г який робиться заради власної вигоди

36. Трансформований фразеологізм використано в реченнях абзацу

А першого Б шостого в восьмого Г десятого

ЧАСТИНА 2 УкрАїНСькА ЛіТерАТУрА

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише оДИН ПрАвИЛьНИЙ. виберіть правильний варіант відповіді і позначте його у бланку А згідно з інструкцією.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А !

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

37. Народна балада — це

А великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту

Б невеликий віршований твір з героїчними або фантастичними подіями трагічного характеру в ліро-епічний твір героїчного характеру про важливі історичні події та відомих історичних осіб

Г невеликий ліричний твір переважно інтимного характеру

Д невеликий, переважно віршований розповідний алегоричний твір із повчальним змістом

38. Ліричний герой поетичної збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень»

А шукає романтики, пригод, сильних вражень Б прагне захистити права трудящих, справжній борець в суворий месник за кривди трудового люду Г знаходиться в пошуках правди, добра, щастя

Д хоче самотності, тиші, спокою, шукає істини в житті

39. «... Моторний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь»,— так говорить автор про

А Б. Хмельницького («Чи не той то хміль» ) Б Ярему («Гайдамаки» Т. Шевченка ) в Енея ( «Енеїда» І. Котляревського )

Г Миколу («Наталка Полтавка» І. Котляревського )

Д Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки )

40. Зустріч героїні поеми Т. Шевченка Катерини з офіцером-спокусником на зимовій дорозі є

А кульмінацією твору Б зав’язкою в розв’язкою Г експозицією

Д розвитком дії

41. Поетичні рядки

Наша дума, наша пісня Не вмре, на загине... От де, люде, наша слава, Слава України!

Без золота, без каменю,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива, Як Господа слово.—

уривок із твору

А «І мертвим, і живим...» Т. Шевченка Б «Сон» Т. Шевченка в «Енеїда» І. Котляревського

Г «Гімн» І. Франка

Д «До Основ’яненка» Т. Шевченка

42. І. Франко писав, що «найліпшою історичною повістю в нашій літературі» є роман

А «Марія» У. Самчука Б «Чорна рада» П. Куліша

в «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Г «Жовтий князь» В. Барки

Д «Тигролови» І. Багряного

43. Прочитайте уривок з повісті «Інститутка» Марка Вовчка та вкажіть виділені художні засоби.

Усе пригнула по-своєму молода пані, усім роботу­ тяжку­ , усім лихо пеку­че ізнайшла. Каліки нещасливі , діти-кришеняточки, й ті в неї не гуляли; здавалося усяке діло каторгою. Стоока наче вона була, все бачила, всюди, як та ящірка , по хутору звивалась; тільки погляне, то наче за серце тебе ру­кою здавить .

А гіпербола, метафора, анафора Б алегорія, порівняння, епітети в тавтологія, синекдоха, персоніфікація

Г інверсія, порівняння, епітети

Д афоризм, метонімія, порівняння

44. Прочитайте уривок, з’ясуйте ім’я літературного героя, про якого йдеться, назву твору та його автора.

Отакої саме пори, в неділю, після раннього обіднього часу, — тим шляхом, що, звившись гадюкою, пославсь од великого села Пісок аж до славного колись Ромодану, — ішов молодий чоловік. «Не багатого роду!» — казала проста свита, накинута наопашки. — «Та чепурної вдачі», — одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з-під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смушків, перехиляючись набакир, натякала про парубоцьку вдачу...

А Михайло («Земля» О. Кобилянської )

Б Іван («Тіні забу­тих предків» М. Коцюбинського ) в Петро («Наталка Полтавка» І. Котляревського )

Г Чіпка («Хіба реву­ть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного )

Д Лаврін («Кайдашева сім’я» І. Нечу­я­Левицького )

45. Прочитайте уривок з поезії І. Франка, визначте віршовий розмір.

Вічний революціонер – Дух, наука, думка, воля

Не уступить пітьми поля,

Не дасть спутатись тепер.

Розвалилась зла руїна,

Покотилася лавина,

І де в світі тая сила,

Щоб в бігу її спинила,

Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день?

А чотиристопний хорей Б п’ятистопний ямб в чотиристопний дактиль

Г чотиристопний амфібрахій

Д п’ятистопний анапест

46. У повісті О. Кобилянської «Людина» порушується основна проблема

А кохання і зради

Б громадянської свідомості

в збереження людської гідності жінки Г історичної пам’яті

Д стосунків батьків і дітей.

47. Вислови із твору М. Коцюбинського: « [Жайворонки] ... кидають з неба на поле свою сверлячу пісню»; «б’ють дзьобами в золото сонця», «грають на його променях»; «сіють пісню на дрібне сито і засівають нею поля», «з того посіву зійшла срібна нитка вівсів» є прикладами А алегорії Б метафори в порівняння Г епітетів

Д синекдохи

48. Цикл памфлетів М. Хвильового, якими він розпочав знамениту літературну дискусію 1925—1928 років, називався

А «Сині етюди»

Б «Камо грядеш?» («Ку­ди йдеш?» ) в «Нарід чи чернь?»

Г «Чому я не хочу жити в СРСР?»

Д «Думки проти течії»

49. Художній прийом, що єднає баладу І. Драча «Балада про соняшник» та баладу «Тополя» Т. Шевченка А алегорія Б гіпербола в символи Г оксиморон

Д метафора

50. Назва вірша Лесі Українки «Contra spem spero!» означає

А Годі лити сльози! Б Через тернії до зірок! в Лови момент!

Г Залиш надію назавжди! Д Без надії сподіваюсь!

51. Прочитайте уривок і з’ясуйте його назву, автора, героїв, про яких ідеться.

Все віддали. Все до останньої нитки. Поквиталися з життям, з війною, з ворогами на всю силу. Не мандрували, не ховались по резервах і тилах, не обростали родичами на простих своїх артилерійських постах. Не видушували з малих своїх талантів великої користі, нехтували талантом, не любили виставляти напоказ ні в цілому вигляді, ні в пораненому, ні в яких доблестях, мало дорожили своїм — непоштиві, насмішкуваті й недбалі Овчаренко Гнат, Теліга Захарко, Іван Гавриш, Степан Муравин, Паляничка Трохим, Косарик Самійло, Підтиченко Левко, Неборак Мусій, Глєбов Роман, Джума Галієв і Андрій Затуливітер.

А «Людина і зброя» О. Гончара, студенти Б «Зачарована Десна» О. Довженка, родичі в «Диво» П. Загребельного, будівельники Г «Україна в огні» О. Довженка, прості воїни

Д «Вершники» Ю. Яновського, односельці

52. Поетичними рядками «жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття» сказав про себе поет А І. Драч Б В. Симоненко в В. Стус Г Д. Павличко

Д Б. Олійник

53. До «Київської школи поетів» належали А В. Голобородько, В. Кордун, В. Рубан Б І. Драч, Л. Костенко, В. Симоненко в Д. Павличко, Б. Олійник, В. Стус Г В. Сосюра, П. Тичина, М. Рильський

Д А. Малишко, Є. Маланюк, О. Олесь

54. Найяскравішим мотивом роману В. Барки «Жовтий князь» є

А мотив незнищенності зла

Б мотив християнської любові й усепрощення в мотив стійкості, стоїчності простої людини Г мотив хліборобської праці як основи життя Д мотив незмінності традицій української сім’ї.

55. Мрії про нове суспільство висловлюються у творі

А «Intermezzo» М. Коцюбинського Б «Людина» О. Кобилянської

в «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Г «Інститутка» Марка Вовчка

Д «Мойсей» І. Франка

56. Представником українського постмодернізму є

А Б. Олійник Б І. Драч в Ю. Андрухович Г Д. Павличко

Д Л. Костенко

Завдання 57—60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФроЮ, доберіть відповідник, позначений БУквоЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А !

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

57. Установіть тематично-видову приналежність ліричних творів

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

1 філософська А «Contra spem spero» Лесі Українки

2 патріотична Б «Мені однаково» Т. Шевченка

3 громадянська в «Любіть Україну» В. Сосюри

4 інтимна Г «Чого являєшся мені у сні?» І. Франка

Д «Ти знаєш, що ти- людина?» В. Симоненка

58. Установіть відповідність між фігурами мови та уривками з творів

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

1 Два кольори мої, два кольори:/ Червоне — А інверсія то любов, а чорне — то журба («Два кольори» Б тавтологія

Д. Паличка) антитеза

в 2 Не поет — бо це ж до болю мало,/ Не три- анафора бун — бо це лиш рупор мас… («Шевченко» Г

Є. Маланюка) Д алітерація

3 І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала…

(«Пісня про рушник» А. Малишка)

4 Ти ще виболюєшся болем… («Сто років, як сконала Січ» В. Стуса)

59. Установіть відповідність між твором і його автором

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

1 «Три зозулі з поклоном» А М. Куліш

2 «Чорна рада» Б Гр. Тютюнник

3 «Мина Мазайло» в П. Куліш

4 «Людина» Г О. Кобилянська

Д У. Самчук

60. Знайдіть пару героїні твору

A

Б

в

Г

Д

1

2

3

4

1 Наталка Полтавка з однойменної п’єси А Григорій

І. Котляревського Б Петро

2 Маруся з однойменної повісті Г. Квітки- в Василь

Основ’яненка Г Лукаш

3 Марічка з повісті «Тіні забутих предків» Іван

М. Коцюбинського Д

4 Наталка з роману «Тигролови» І. Багряного


БЛАНк віДПовіДеЙ А

Увага! Цей бланк перевіряє комп’ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.

УкрАїНСькА мовА ТА ЛіТерАТУрА

ЧАСТИНА 3

власне висловлення

Підтримайте або спростуйте думку: «Терпіння — шлях до перемоги» .

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблема розкрита, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки із життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку­ Б . У разі потреби використовуйте чернетку.

Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200—250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

БЛАНк віДПовіДеЙ Б

Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!

віДПовіДі БЛАНк А варіант 3